Цифрові активи та їх роль у розвитку світової економіки

Цифрoві aктиви тa їx рoль у розвитку світової економіки

Цифрові активи та їх роль у розвитку світової економіки
Активний розвиток світової цифрової економіки сприяє формуванню низки нових понять і визначень. Особлива увага наразі приділяється позначенню токенів блокчейну. Електронні валюти, віртуальні активи, криптовалюта, цифрові активи — визначення новим фінансовим інструментам все ще не знайдено. Як розібратися у масі понять і виокремити найперспективніші з них?

Основне визначення
На сьогодні чітко визначеного поняття «цифровий актив» не існує. Саме з цієї причини основна суть терміна ускладнена, що спричиняє деформацію його сприйняття. Найбільш ємним є визначення цифрового активу як інформаційного ресурсу, похідного від права на цінність і такого, що обертається в розподіленому реєстрі у вигляді унікального ідентифікатора.

Аналізуючи нормативно-правову базу, можна зробити висновок, що світові інститути, зокрема інститути SЕС, наразі не оперують поняттям «цифровий актив». Водночас з боку ESMA використовується таке поняття, як «криптовалютний актив», під такими активами розуміють абсолютно будь-який цифровий вираз інтересу, що має цінність і право на отримання вигоди, або ж виконання певних функціональних завдань.

Згодом у спробах дати визначення новому виду інструменту було розроблено ще низку тестів на його визначення та запропоновано варіанти його регулювання.

Тест Хоуі
Тест Хоуі — це своєрідна формула, згідно з якою можна визначити, чи можуть ті чи інші транзакції бути кваліфіковані як «інвестиційний контракт». У разі ідентифікації будь-якого фінансового інструменту як цінного паперу потрібно перевірити його на відповідність таким критеріям: вкладання фінансових коштів; інвестиції в спільне підприємство; очікування вкладником певного розміру прибутку.

Посібник з ICO від FINMA
Згодом, після популяризації проведення ICO (initial coin offering), з’явилася необхідність регулювання цього процесу. Так, фінансовим регулятор Швейцарії FINMA були розроблені та опубліковані чіткі рекомендації з проведення первинних розміщень токенів. Посібник містить інформацію, необхідну для грамотного вирішення регулятором всіх питань щодо ICO .

Відповідно до класифікації регулятора визначені такі види токенів:
· Платіжні токени або криптовалюта (Payment tokens). Використовуються як засоби платежу або обміну.
· Службові токени (Utility tokens). Цей вид токенів надає його власнику цифровий доступ до послуг проекту на базі блокчейну.
· Токени — активи (Asset tokens). Виступають як боргове зобов’язання до емітента, аналог права акціонера.

Методика діагностики токену блокчейну на відповідність цифровому активу

Минулого року представниками українського IT -сектору був запропонований тест на відповідність токену блокчейну цифровому активу.

Відповідно до визначених критеріїв та показників токену блокчейну розроблена методика діагностики — своєрідний опитувальник, що містить у сумі 18 питань. Відповіді на подані запитання дозволяють співвіднести характеристики токену блокчейну з цифровим активом. За результатами опитування можна визначити ступінь відповідності токену блокчейну цифрового активу.

Говорячи про розробки у цій галузі, варто також згадати про дослідження у сфері розвитку блокчейн-технології та становлення цифрових активів знавця цієї галузі та керівника однієї з компаній Александра Кудь. Обґрунтування поняття «цифровий актив» допомогло визначити складові цього визначення та проаналізувати його сутність.

Вивчаючи питання визначення цифрових активів, їх правового регулювання та розвитку в світі, ми бачимо, що це свого роду революція. Революція в фінансовому світі, яка вже сьогодні приносить свої плоди.